Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Prezydent Miasta Ostrołęki

przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

finansowanego ze środków budżetu Państwa — dotacji celowej

Kwota całkowita realizacji zadania: 1 406 945,00 zł

w tym: środki własne gminy: 520 570,00 zł

środki budżetu Państwa dotacja Wojewody: 886 375,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawny, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
  2. Moduł dla dorosłych
  3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce realizuje moduł 1 i 2, którego celem jest zapewnienie posiłku:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach powyższych modułów przewiduje się udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek,
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Programu udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Banery/Logo