Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Wolontariat

Menu dla: Wolontariat

Co to jest wolontariat?

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne , świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie.

Cele wolontariatu:

 1. Uaktywnienie społeczności lokalnej naszego miasta w zakresie dostrzegania problemów innych ludzi; tworzenie „lokalnej sieci” więzów międzyludzkich i ludzkiej solidarności.
 2. Rozwijanie wrażliwości na życie społeczne i trudności innych ludzi, wyzwalanie chęci do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy.
 3. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce oraz zaspokojenie potrzeb osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i rodzin niewydolnych wychowawczo.
 4. Umożliwienie młodym ludziom, pragnącym pomagać innym osobom, podjęcia pracy w charakterze wolontariuszy.
 5. Stworzenie wolontariuszom szansy indywidualnego rozwoju, nabywania określonych umiejętności i postaw, realizacji własnych zainteresowań.
 6. Poszerzenie zakresu usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Kto to jest wolontariusz?

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie (ochotniczo) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko – rodzinne na zasadach określonych w Ustawie.

Wolontariuszem w ośrodkach pomocy społecznej może zostać każdy, bez względu na wiek, status materialny, wykształcenie itp. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać na to pisemną zgodę swojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego.

Powody, dla których wart zostać wolontariuszem:

 • możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego,
 • zdobywasz doświadczenie zawodowe, którym możesz wzbogacić CV i list motywacyjny,
 • poznajesz nowych ludzi oraz system działania instytucji, w interesującej cię branży,
 • wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, z którą połączysz swoją przyszłość,
 • wolontariat może być sposobem na pogłębienie i wzbogacenie wiedzy o samym sobie, o swoich predyspozycjach oraz możliwościach,
 • możesz się nauczyć umiejętności działania w zespole, poprawnej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, kreatywności itp.,
 • twoje umiejętności tj. znajomość komputera, zdolności artystyczne, znajomość języków obcych, mogą stać się nieocenione i potrzebne innym osobom, a w tym dzieciom,
 • w przypadku osób bezrobotnych praca woluntarystyczna pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie w środowisku społecznym, jest dobrze postrzegana przez przyszłego pracodawcę.

Dlaczego wolontariat jest ważny?

Wolontariat pozwala na:

 • rozwijanie posiadanych umiejętności,
 • odkrywanie nowych talentów,
 • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • pojawienie się w CV ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem/ką,
 • ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego.

Wolontariat jest ważny ponieważ:

 • uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 • pomaga przetrwać okres bezrobocia,
 • jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy,
 • daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

Jak skorzystać z pomocy Wolontariusza?

Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz osobę, której moglibyśmy pomoc, wystarczy zadzwonić, zgłosić się osobiście lub poinformować o tym pracownika socjalnego. Postaramy się jak najszybciej znaleźć najlepsze rozwiązanie trudnej sytuacji.

Więcej informacji:

Klub Integracji Społecznej PROGRES

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza chętne osoby do pracy wolontarystycznej (pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, osobom starszym w robieniu zakupów, dotrzymanie towarzystwa oraz pomoc przy imprezach środowiskowych).

Artykuły

Banery/Logo