Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, stosownie do potrzeb osoby bezdomnej, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.

Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Program adresowany jest do osób bezdomnych z terenu miasta Ostrołęki, realizowany przez pracowników socjalnych MOPR.

Celem programu jest pomoc tej grupie osób w wychodzeniu z bezdomności poprzez:

  • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezdomnych,
  • umożliwienie przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
  • uzyskanie własnych środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
  • ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
  • poprawa stanu zdrowia,
  • zapobieganie utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
  • umożliwienie uzyskania samodzielnego mieszkania,
  • działania zmierzające do wzmocnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu poczucia własnej wartości.

Banery/Logo