Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą
Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe przyjąć, dające wsparcie
Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiając w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki. Siedziba domu jest Ostrołęka ul. Farna 21 z filią przy ul. Starosty Kosa 12A.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce dla osób chorych psychicznie

ul. Farna 21
tel. : 29 7646639
e-mail: sds.farna@wp.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Starosty Kosa 12A
tel. : 29 7646104
e-mail: sds_oka@o2.pl

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę i terapię ruchową.

Kierowanie do środowiskowych domów samopomocy

Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Banery/Logo