Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Karta Wielkiej Rodziny

Program „Karta Wielkiej Rodziny” skierowany jest do rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki, który funkcjonuje od 5 września 2012 roku. Projekt ten oparty jest na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki.
 
Celem projektu jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki i posiadają 3 dzieci i więcej do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy bądź studiuje.
 
Zniżki w ramach Karty przysługują niezależnie od dochodu rodziny.
 

Przyznanie Karty Wielkiej Rodziny

Zasady korzystania
  1. Karty wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna wszystkim członkom rodziny.
  2. Karty zawierają imię i nazwisko, datę ważności oraz numer.
  3. Do wniosku należy przedłożyć do wglądu legitymację lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub studiów przypadku dzieci powyżej 18-ego roku życia oraz w przypadku rodzin zastępczych prawomocne orzeczenie sądu.
  4. Warunkiem do skorzystania z karty konieczne jest okazanie z Kartą dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość użytkownik.
  5. Karta dziecka nieposiadającego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość, jest ważna z dokumentem rodzica/opiekuna bądź rodzeństwa.
  6. Każdy członek rodziny ma prawo do indywidualnego korzystania z Karty.
  7. Po upływie terminu ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie Karty. Karta może być wydana na krótszy okres niż rok, w przypadku możliwej do określenia utraty przez rodzinę uprawnień do korzystania z niej, gdy dzieci ukończyły 18 rok życia lub 25 rok życia i nie kontynuują nauki.

Artykuły

Banery/Logo