Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Prezydent Miasta Ostrołęki
przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Dofinansowanie – 347 187,60 zł
Całkowita wartość zadania – 347 187,60 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • robieniu zakupów,
 • nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury tj., muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu to 23 osoby niepełnosprawne, w tym:

 • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta w łącznym miesięcznym wymiarze godzin:

 • 60 godzin dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • 120 godzin osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 600 godziny osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie asystenta.

Program realizowany jest w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Więcej informacji na temat Programu uzyskacie Państwo kontaktując się z pracownikami Sekcji Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12, w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie pod numerem tel. 29 769 33 61, 512 499 127.

Artykuły

Banery/Logo