Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Logotyp z logiem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, polską flagą biało-czerwoną i napisem Rzeczpospolita Polska, flagą Unii Europejskiej i opisem Dofinansowane przez Unię Europejską

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 823,60 zł,
  • w przypadku rodziny - 1 410,00 zł na osobę w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce będzie kwalifikował osoby spełniające powyższe warunki i wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ. Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać się do Pracownika socjalnego rejonu, celem wypełnienia skierowania od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Informacje o sposobie, miejscu i terminach wydawania żywności będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej MOPR.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w okresie od IV 2024 do XI 2024. Kto może otrzymać pomoc żywnościową? Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza: 2056,40 zł (osoba samotnie gospodarująca), 1590,00 zł (osoba w rodzinie). Skierowanie można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, a pomoc żywnościową w formie paczki lub posiłków za pośrednictwem poniższych organizacji partnerskich. Sieć dystrybucji żywności: Caritas Diecezji Łomżyńskiej (organizacja partnerska regionalna dostarczająca żywność/wydająca żywność - skargi dotyczące sposobu realizacji podprogramu); Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (organizacja partnerska lokalna wydająca żywność).

Artykuły

Banery/Logo