Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Prezydent Miasta Ostrołęki
przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji zadania – 316 836,36 zł
Całkowita wartość zadania – 316 836,36 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Liczba uczestników Programu to 42 osoby niepełnosprawne w tym:

 • 6 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 21 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze wsparcia asystenta w łącznym miesięcznym wymiarze godzin:

 • 90 godzin dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • 150 godzin osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 420 godzin osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 100 godzin osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie asystenta.

Program realizowany jest w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Artykuły

Banery/Logo