Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Dodatek osłonowy 2024

Uprzejmie informujemy, iż znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym, w związku z czym od 01.01.2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który obowiązuje w pierwszym półroczu 2024 roku. Wnioski można składać elektronicznie oraz papierowo.

Kiedy złożyć wniosek?

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej MOPR w Ostrołęce oraz w siedzibie MOPR w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 12 (pokój nr 2).

Wnioski można składać w terminie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. Wypłaty dodatku będą realizowane na wskazane we wniosku konto bankowe po otrzymaniu dotacji na ten cel, w terminie do 30.06.2024 r.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody obliczone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość dodatku zostanie obliczona w postaci tzw. „złotówka za złotówkę” (nie mniej niż 20,00 zł).

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy obowiązuje w I półroczu 2024 roku w związku z czym jego wysokość jest niższa niż w roku 2022 i wynosi kolejno:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł*
  • gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł*
  • gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Pamiętaj! Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacji udzielają pracownicy MOPR w Ostrołęce:

  • osobiście w pokoju nr 2
  • telefonicznie 503 808 412 oraz 29 760 74 71.

 

Banery/Logo