Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż od dnia 01.12.2022 r. do dnia 01.02.2023 r. będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski  można składać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12 w Punkcie Informacyjnym,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA! Podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniamy podpisem zaufanym również DRUK WNIOSKU (załącznik), nie tylko pismo/formularz na skrzynce ePUAP.

Wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować na adres skrytki:

/MOPR-OSTROLEKA/SkrytkaESP

Kto może złożyć wniosek o dodatek elektryczny 2022?

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwu  domowemu w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku elektrycznego

 1. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.
 2. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do otrzymania podwyższonej kwoty dodatku niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o rocznym zużyciu energii elektrycznej ponad 5 MWh
  przy czym:
  • energia elektryczna nie może pochodzić z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego),
  • nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Kiedy rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny?

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Świadczenie powinno być wypłacone w terminie do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji szczegółowych dotyczących dodatku elektrycznego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Podpisz formularz wniosku elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Banery/Logo