Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Rok 2012

W 2012 r. MOPR był realizatorem 4 programów, na które pozyskał środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej) przeznaczonej na realizację zadań na rzecz społeczności romskiej. W 2012 r. pomocą objęto 64 osoby, które funkcjonowały w 21 rodzinach.  Dorośli stanowili grupę 31, w tym 17 kobiet, 14 mężczyzn oraz 32 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2012 r. realizował następujące zadania:

„Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej (współfinansowane z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji):

Dzięki realizacji zadania, dzieci i młodzież z rodzin romskich uzyskały wsparcie w realizacji edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym. Zadanie zapewniło uczestnikom projektu wczesny kontakt z rówieśnikami w placówkach przedszkolnych i szkolnych, naukę języka polskiego, integrację ze środowiskiem lokalnym. W każdej rodzinie romskiej dzieci realizowały obowiązek nauki szkolnej.

Kontynuacja ww. programu w 2012 r. pozwoliła sfinansować następujące zadania z zakresu edukacji przedszkolnej i szkolnej:

  • koszty dojazdu dzieci do przedszkola
  • koszty ubezpieczenia dzieci w przedszkolu i szkole
  • koszty zakupu dzieciom wyprawki przedszkolnej
  • koszty zakupu dzieciom obuwia, odzieży, bielizny, ręczników, kapci itp.
  • koszty pobytu dzieci w przedszkolu
  • koszty zakupu pomocy naukowych i edukacyjnych dla  dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
„Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym” (współfinansowane z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji):

Projekt miał na celu stworzenie warunków do integracji społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym oraz zmniejszenie barier finansowych, kulturowych i językowych, występujących między społecznością romską i polską.

W ramach realizowanego projektu:

  • 12 dzieci pochodzenia wzięło udział w koloniach letnich w Białym Dunajcu w okresie 11.07.2012 r. – 24.07.2012 r. Program kolonii zawierał wycieczki autokarowe oraz piesze, zajęcia kulturalno-oświatowe, program socjoterapeutyczny
  • społeczność romska korzystała z oferty kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury;
  • w „Tanim Barze” MOPR zorganizowano spotkanie wigilijne
  • ogłoszono konkurs plastyczny i wiedzy na temat zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży. Dn. 25 października odbyło się ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród, któremu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, pogadanka specjalisty na temat zdrowego odżywiania oraz poczęstunek przygotowany zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, w którym udział wzięli rodzice oraz dzieci, a także dyrekcja oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Łącznie w konkursie wzięło udział 10 dzieci
„Zatrudnienie  Asystenta  romskiego” (współfinansowane z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji):

Asystent koordynował działania związane z realizacją projektów romskich. Poprzez zatrudnienie asystenta romskiego społeczność romska mieszkająca na terenie miasta pozyskała reprezentanta swoich interesów, który ułatwiał jej kontakty z różnymi instytucjami. Asystent romski rozpoznawał potrzeby rodzin romskich i pomagał w rozwiązaniu problemów, monitorował przebieg edukacji dzieci romskich, motywował do udziału w zajęciach lekcyjnych. Nawiązywał też współpracę z  pedagogami szkolnymi, kadrą przedszkoli, a także lokalnymi mediami. Asystent motywował całą społeczność romską do czynnego udziału w realizowanych działaniach.

Zadanie pt. „Zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich z terenu Miasta Ostrołęki” (współfinansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej):

Celem zadania było zapewnienie dzieciom z rodzin romskich dostępu do edukacji szkolnej (także na poziomie średnim) oraz tworzenie warunków dzieciom romskim do realizacji edukacji.

W pierwszej kolejności zamówiono podręczniki szkolne, pozostałą kwotę przeznaczano na zakup przyborów szkolnych.

Dzięki realizacji zadania, dzieci i młodzież z rodzin romskich otrzymały wszechstronne wsparcie w realizacji edukacji szkolnej. Wsparcie rzeczowe w postaci podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, obuwia zmniejszyło różnice w wyposażeniu dzieci romskich, zminimalizowało bariery ekonomiczne w rodzinach romskich, stworzyło lepsze warunki do realizacji edukacji, a przede wszystkim korzystanie wpłynęło na wyniki w nauce oraz zwiększyło motywację do podejmowania działań edukacyjnych. Bardzo istotną rolę w realizacji programu edukacyjnego pełnił asystent romski, który współpracował z rodzicami oraz kadrą oświatową, co ułatwiło realizację zadań w ramach ww. projektu.