Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze:

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić w przypadku, gdy:

  • rodzina zamieszkuje poza stałym miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy,
  • rodzina rażąco zaniedbuje członków rodziny wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych,
  • rodzina pracuje zawodowo,
  • zachodzą inne uzasadnione przyczyny np. zły stan zdrowia, konflikty rodzinne itp.

Osobom posiadającym rodzinę w miejscu zamieszkania, która nie może takiej pomocy zapewnić tylko ze względu na charakter pracy zawodowej, mogą być przyznane usługi w minimalnym zakresie i wymiarze godzin.

Usługi opiekuńcze nie przysługują osobom, które mają zapewnioną stałą opiekę wynikającą z zobowiązań pisemnych innych osób o zapewnieniu opieki.

W przypadkach szczególnych a zwłaszcza, gdy żądanie zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w części lub w całości stanowiłoby dla rodziny, a także osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze, nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej MOPR może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.

Zakres usług opiekuńczych jest ustalany na podstawie oceny sytuacji osoby zainteresowanej przeprowadzonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz potrzeb osoby zainteresowanej.

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 16,70 zł.

Podstawą do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych są:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  • Uchwała Nr 266/XXII/2004 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.