Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce, gdzie można uzyskać stosowne formularze (druk wniosku, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia) oraz uzyskać informacje w sprawie zasad orzekania.

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Podstawą wydania każdej legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, wyrok sądu Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie, od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania, wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.

Organem uprawnionym do wydania legitymacji jest właściwy miejscowo powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu orzekania o niepełnosprawności i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej zajmują się:

  • Pan Stanisław Suski – ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272
  • Pani Renata Wyszyńska – ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272
Jak do nas trafić?