Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Projekty dla bezrobotnych

 • Projekt pn. „RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie”

  Informujemy, iż w wyniku konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uzyskał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” w wys. 58 800,00 zł na realizację projektu pn. „RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie”.
  Dodano: 15 maja 2017więcej...
 • Zbuduj swoją pracę

  projekt pn. "Zbuduj swoja pracę" jest skierowany do 10 długotrwale bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje szereg kompleksowych działań zmierzających do przywrócenia uczestników projektu na rynek pracy, poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, zwiększenie motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych, pomoc w osobistym rozwoju, jak również stworzenie możliwości zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w pracach społecznie-użytecznych.
  Dodano: 9 kwietnia 2015więcej...
 • Zmieniam swoje otoczenie

  realizowany od sierpnia 2013 r. do końca grudnia 2014 r., skierowany do 10 długotrwale bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Dodano: 9 kwietnia 2015więcej...
 • Nowa Perspektywa

  do projektu zrekrutowano 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W okresie od czerwca 2012 r.do grudnia 2012 r. odbył się cykl szkoleniowo-edukacyjny
  Dodano: 9 kwietnia 2015więcej...
 • Kobieta z przyszłością

  projekt skierowany był do 10 długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku 45+. Poprzez realizację zadań w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym uczestniczki projektu zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe. W okresie od maja do listopada 2012 roku panie uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27 w Ostrołęce, dzięki czemu mogły zdobyć doświadczenie zawodowe.
  Dodano: 9 kwietnia 2015więcej...
 • Silni Nie Bezsilni

  w ramach projektu zaktywizowano 10 mężczyzn – mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Padlewskiego 51 A,B i C. Uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwoliły im stać się bardziej atrakcyjnymi na lokalnym ryknku pracy. Zwiększyli poziom kompetencji społecznych oraz motywację do poprawy własnej sytuacji życiowej, co poprawiło ich samoocenę, relacje interpersonalne i funkcjonowanie w społeczności.
  Dodano: 9 kwietnia 2015więcej...