Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

W dniu 17 października 2018 r. na placu przy scenie D.H. „Kupiec” odbyły się miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, które przebiegały pod hasłem „Przeciw bezradności społecznej”

Dzień ten jest wyrazem solidarności z osobami wykluczonymi, dniem refleksji i zastanowienia się nad tym, co możemy zrobić dla tych, którzy wymagają pomocy. Ten dzień jest okazją do pokazania, że nie jesteśmy bezradni, że możemy komuś podąć rękę. Bliski kontakt z osobami potrzebującymi pomocy pozwala nam spojrzeć na zjawisko ubóstwa poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Osoby korzystające z pomocy społecznej mogą starać się o pomoc finansową, ale również o pomoc w pokonaniu trudności będących przyczyną ubóstwa, dlatego też w trakcie obchodów w specjalnie przygotowanym „Namiocie Dobra” można było skorzystać z porad specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, terapeuty leczenia uzależnień, farmaceuty, koordynatora pieczy zastępczej, kierownika Hospicjum Caritas, policjanta, księdza, Rzecznika Praw Dziecka TPD oraz przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.

Dzień ten był również okazją do zapoznania się z działalnością ostrołęckich placówek funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27, Domu Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Motylki”, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” przy ul. Celnej, Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Zespołu Placówek Wsparcia  Dziennego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  Dziennego Domu „Senior+”, Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Stowarzyszenia Promocji Zdrowia  i Trzeźwości „Arkadia”, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

W trakcie spotkania można było także skorzystać z porad pracowników ostrołęckiego Sanepidu oraz zmierzyć poziom cukru i zbadać ciśnienie w punkcie PCK.

W tegorocznych obchodach udział wzięli przedstawiciele Samorządu Miasta Ostrołęki : Prezydent Miasta Pan Janusz Kotowski, Wiceprezydent Miasta Pan Grzegorz Płocha, Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Grabowski oraz Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Magdalena Jaworowska.

Wiceprezydent Miasta Pan Grzegorz Płocha  wraz ze podopiecznymi  MONARU częstowali grochówką przygotowaną przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27, „Tani Bar” MOPR oraz Radę Osiedla Bursztynowe. Kawę i herbatę serwował Przewodniczący Rady Miasta Pan Jerzy Grabowski z Harcerzami z Ostrołęckiego Hufca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Uczestnicy obchodów mogli też skosztować ciast oraz słodyczy przygotowanych przez Dom Pomocy Społecznej PCK, Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27 oraz  Rady Osiedli: Bursztynowe i Dzieci Polskich.

Podczas obchodów na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce, Placówek Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce oraz zespół „Schron” ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce. Swój występ artystyczny przygotowali także seniorzy z Dziennego Domu „Senior+”, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca” i „Motylki” , Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27.

W czasie trwania imprezy została przeprowadzona kwesta pieniężna do puszek na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża – dofinansowania wyjazdu kolonijnego dzieci. W zbiórkę zaangażowali się wolontariusze MOPR oraz podopieczni MONARU. Łącznie zebrano 830,86 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, organizacjom, artystom, Radom Osiedli oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

„Nie zostawiajmy nikogo za sobą: myślmy, decydujmy i działajmy wspólnie przeciwko skrajnemu ubóstwu”.


Opublikowano: 19 października 2018