Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Obraz ArtTower z PixabayMiędzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzony co roku 17 października. Stanowi on okazję do zwrócenia uwagi na potrzebę wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Od kilku lat spada liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa. Pomimo tego „sukcesu”, nadal bardzo wiele osób, a przede wszystkim dzieci, cierpi z powodu biedy. Bieda odciska na dzieciach o wiele silniejsze piętno niż na dorosłych. Życie w biedzie, nawet krótkotrwałe ma nieodwracalne skutki dla zdrowia dziecka, jego osiągnięć edukacyjnych, a także może mieć wpływ na możliwość zdobycia właściwego wykształcenia, a co się z tym wiąże, odpowiedniej pracy w przyszłości.  Ubóstwo to wykluczenie z życia społecznego, to niepewność jutra. Skrajna bieda czyni człowieka bezbronnym wobec wszystkich przeciwności losu: nieurodzaju, chorób, klęsk żywiołowych i wojny. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce regularnie podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia skali osób żyjących w ubóstwie. Na wsparcie i pomoc mogą liczyć mieszkańcy miasta, którzy własnym staraniem nie mogą przezwyciężyć trudności i nie są w stanie sobie radzić   z problemami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Dzień 17 października 2019 r. będzie dniem otwartym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. W tym dniu w siedzibie Ośrodka przy ul. Hallera 12 w godz. 8:00–16:00 dyżurować będą pracownicy służąc pomocą, informacją i poradnictwem. Serdecznie zapraszamy do kontaktu  z pracownikami MOPR w Ostrołęce.


Opublikowano: 14 października 2019