Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Karty parkingowe

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na terenie miasta Ostrołęki jest to Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrołęce, zlokalizowany przy ul. Spokojnej 16, 07-410 Ostrołęka. Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważne! Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

  1. Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
  2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców.
  3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Uwaga! Składając wniosek o wydanie karty parkingowej należy zwrócić kartę dotychczas posiadaną.

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla placówek

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu wydawania kart parkingowych zajmują się:

  • Pan Stanisław Suski – ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272
  • Pani Renata Wyszyńska – ul. Spokojna 16, tel. 29 7645272
Jak do nas trafić?