Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zarówno publicznych jak i niepublicznych – nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zajmuje się:

  • Pani Katarzyna Bączek – pokój nr 19A
  • telefon +48 29 7607474

Wnioskodawcą może być:

  • pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie,
  • rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza,
  • dyrektor placówki oświatowej, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę.

Ustalenie uprawnienia do stypendium szkolnego