Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Bezrobotni

Realizacja oferty dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce podyktowana jest trudnościami na jakie napotykają osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy, której utrata stanowi główny rodzaj zagrożenia  ekonomicznego, a tym samym pogorszenia egzystencji rodziny.

 

Oferta pomocy:

zarowka

      

  1. Projekty współfinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, aktywizacji społeczno-zawodowej, które obejmują cykl edukacyjno-szkoleniowy (np. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztat przedsiębiorczości, kursy zawodowe itp.) oraz prace społecznie użyteczne. (link do projektów)
  2. Prace społecznie użyteczne:

 

 

Dla kogo?

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Dlaczego warto skorzystać z prac społecznie użytecznych?

Korzystając z prac społecznie użytecznych, można zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Otrzymuje się także świadczenie, które nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

Przydatne informacje

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych nadal posiada się status osoby bezrobotnej.