Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Bezrobotni

Realizacja oferty dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce podyktowana jest trudnościami na jakie napotykają osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy, której utrata stanowi główny rodzaj zagrożenia  ekonomicznego, a tym samym pogorszenia egzystencji rodziny.

Oferta pomocy:

zarowka

  1. Projekty współfinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, aktywizacji społeczno-zawodowej, które obejmują cykl edukacyjno-szkoleniowy (np. zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztat przedsiębiorczości, kursy zawodowe itp.).
  2. Prace społecznie użyteczne.

 

 

Dla kogo?

Do prac społecznie użytecznych może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Dlaczego warto skorzystać z prac społecznie użytecznych?

Korzystając z prac społecznie użytecznych, można zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Otrzymuje się także świadczenie, które nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

Przydatne informacje

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych nadal posiada się status osoby bezrobotnej.