Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Pomoc finansowa dla kombatantów i osób represjonowanych

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wesprze finansowo osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, pomoc pieniężną – jednorazową lub okresową. Wnioski można składać do 31 grudnia 2019 r.

Przepisy ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 752)
 umożliwiają otrzymanie pomocy finansowej jednorazowej lub okresowej
ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. O wsparcie finansowe mogą starać się osoby uprawnione tj.:

  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  • żołnierze zastępczej służby    wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy.
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Pieniądze mogą być przyznane, w szczególności na:

1) częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;

2) dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Może ona być przyznana, gdy:

a) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury, tj. 2 420 zł;

b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 650 zł;

c) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury, tj. 3 300 zł, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Pomoc jednorazowa jest przyznana do wysokości 150% kwoty najniższej emerytury, tj. 1 650 zł, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych lub dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej emerytury, tj. 3 000 zł.

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100% kwoty najniższej emerytury miesięcznie i jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Pieniądze mogą być przyznane, w szczególności na:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne,

2) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia.

Może ona być przyznana, gdy:

a) dochód na osobę samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 650 zł;

b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 100% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 100 zł na osobę.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej dostępne są na stornie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych www.kombatanci.gov.pl.

Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej powinien być dołączony dokument potwierdzający uzyskiwany dochód – w przypadku emerytów i rencistów będzie to ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, a także dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej – zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitali, faktury za leki oraz leczenie itp.

Jednocześnie przypominamy, że na tożsamych zasadach z pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu mogą w dalszym ciągu korzystać osoby posiadające uprawnienia kombatanckie oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 22 276-77-75.


Opublikowano: 13 grudnia 2019