Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

„Dobry Start” informacja

Przypominamy, iż od dnia 1 lipca 2020r. osoby uprawnione do ubiegania się o jednorazowe  świadczenie „Dobry Start” mogą  składać  wnioski drogą elektroniczną, do czego bardzo zachęcamy!!!

Wnioski złożone w tej formie umożliwiają sprawniejsze rozpatrywanie oraz szybsze przyznanie świadczenia osobie wnioskującej.

Jednocześnie przypominamy że:

  1. Wnioski  można składać od 1 lipca 2020r online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,  natomiast od 1 sierpnia w wersji papierowej w siedzibie MOPR przy ul. Hallera 12.
  2. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
  3. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020r., świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020r.  Natomiast w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
  4. O świadczenie „Dobry Start” może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej .
  5. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
    aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
  6. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Opublikowano: 17 lipca 2020