Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Aktywny samorząd w 2017 roku

 

logo pefron

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD W 2017 ROKU

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Ostrołęka przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Przypominamy, iż program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Ogólne zasady dotyczące składania, rozpatrywania, realizowania i rozliczania złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd w 2017 roku w mieście Ostrołęka

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Program Aktywny samorząd

Wnioski Aktywny samorząd 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” mogą składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, pokój 1 w godzinach 9.00 -15.00, w następujących terminach:

  1. a) w przypadku Modułu I – od 2 maja 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r,
  2. b) w przypadku Modułu II przewidziane są dwa cykle składania wniosków:

– od 16 marca 2017r. do 30 marca 2017r. – w przypadku wniosków o dofinansowanie roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,

– od 18 września 2017r. do 10 października 2017r. – w przypadku wniosków o dofinansowanie roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Druki do pobrania:

Moduł I Obszar A Zadanie 1

Wniosek

Wkładka Obszar A Zadanie 1

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar A Zadanie 2

Wniosek

Wkładka Obszar A Zadanie 2

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar B Zadanie 1 i 2

Wniosek

Wkładka Obszar B Zadanie 1 i 2

Zaświadczenie lekarskie-narząd wzroku

Zaświadczenie lekarskie-dysfunkcja kończyn górnych

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Wniosek

Wkładka Obszar C Zadanie 2

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar C Zadanie 3

Wniosek

Wkładka Obszar C Zadanie 3

Specyfikacja kosztów zakupu protezy

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar C Zadanie 4

Wniosek

Wkładka Obszar C Zadanie 4

Specyfikacja kosztów naprawy protezy

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł I Obszar D

Wniosek

Wkładka Obszar D

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Moduł II

Wniosek

Zaświadczenie z uczelni

Oświadczenie o dochodach 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych


Opublikowano: 9 marca 2016