Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostrołęcka Karta Młodzieży

Ostrołęcka Karta Młodzieży wydawana jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie miasta Ostrołęki.
 
Wydanie Ostrołęckiej Karty Młodzieży
 
Warunki użytkowania Ostrołęckiej Karty Młodzieży:
  1. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej z zastrzeżeniem, że datą ważności karty uczestnika Programu jest przewidywana data ukończenia szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszcza uczestnik Programu, nie dłużej jednak niż na 5 lat, w terminie 21 dni od dnia przyjęcia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową i nie stanowi żadnej innej formy płatności.
  2. Odbiór karty następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia o nauce uczestnika Programu, w przypadku nieposiadania legitymacji.
  3. Karta ma charakter imienny i nie może być użyczana bądź odstępowana przez uczestnika Programu innym osobom.
  4. Karta jest honorowana wyłącznie z ważną legitymacją szkolną potwierdzającą tożsamość uczestnika Programu.
 

Artykuły