Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z innymi specjalistycznymi placówkami, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu relacji z otoczeniem. Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować:
 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez:
 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania
 • pomoc związaną z poradnictwem
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi
 1. Pielęgnację:
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych
 • uzgadnianie wizyt lekarskich i badań diagnostycznych
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece
 • monitorowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych
 1. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego
 1. Pomoc mieszkaniową:
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych
 • we wnoszeniu opłat mieszkaniowych
 • w kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25,90 zł.

Zasady ich przyznawania i odpłatności określają

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
Kontakt:

Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych (link) – Anna Żebrowska

 • Telefon +48 29 7693361
 • Fax +48 29 7643361
 • Tel. kom. 512 499 127
 • Adres: MOPR, ul. Hallera 12, pokój 5