Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Zdrowie psychiczne

Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny są jedną z grup osób, do której kierujemy swoją pomoc. Osoby te z powodu specyfiki występującego schorzenia mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym. Codzienna rzeczywistość wymienionej grupy osób jest trudna, często obarczona bezradnością i samotnością. Istotne jest zatem wspieranie osób i rodzin w zakresie współfunkcjonowania z osobą chorą w jej naturalnym środowisku zamieszkania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce często jest pierwszym miejscem, gdzie szukają pomocy, zarówno osoby chore, ich rodziny oraz osoby czy instytucje stykające się z codziennością osób chorych (np. sąsiedzi, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych).

Oferta pomocy :
  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. Kierowanie do domu pomocy społecznej
  3. Kierowanie do środowiskowego domu samopomocy
  4. Wolontariat
  5. Ciepły posiłek
  6. Pomoc społeczna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym praca socjalna