Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej

Starszy Inspektor ds. Pieczy Zastępczej – Elżbieta Anna Nurczyk

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej wykonuje w szczególności zadania z zakresu:
  1. Ustalania potrzeb i przyznawania świadczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,
  2. Kierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych i ustalanie odpłatności rodziców za ich pobyt,
  3. Ustalania odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
  4. Przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych mających na celu objęcie pomocą pełnoletnich wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  5. Przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz ustalania odpłatności za pobyt wychowanków w tym mieszkaniu,
  6. Nadzoru nad pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym,
  7. Prowadzenia bieżącej sprawozdawczości.