Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Wieloosobowe Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych – Helena Klimaszewska

Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych – Bożena Kot

Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych – Monika Długołęcka

Starszy Referent ds. Osób Niepełnosprawnych – Agnieszka Chojnowska

Wieloosobowe Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
 1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania:
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku i indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w formie:
  • przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • refundacji pracodawcom kosztów szkolenia ich niepełnosprawnych pracowników.
 3. Realizacja zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, na podstawie stosownych upoważnień,
 6. Wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji w ramach programu „Aktywny samorząd”,
 7. Współrealizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych.