Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Rok 2013

Zadanie pt .”Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej”:
 • finansowanie kosztów pobytu w przedszkolu
 • zakupienie wyprawki przedszkolnej
 • sfinansowanie zakupu obuwia, odzieży, dresów itp.
 • opłacenie składki na ubezpieczenie dzieci w szkole i przedszkolu
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do szkoły
 • promocja wysokiej frekwencji w przedszkolu i szkole poprzez nagradzanie uczniów o najwyższej frekwencji dofinansowaniem warsztatów, kursów itp. skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidulanych umiejętności dzieci
 • zakup interaktywnych pomocy edukacyjnych
Zadanie pt. „Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym”:
 • uczestnictwo dzieci i młodzieży w koloniach letnich
 • uczestniczenie w ofercie kinowo – koncertowej
 • konkurs na wiersze, piosenki i opowiadania w języku polskim lub romskim „Lubię moją szkołę”
Zadanie  pt. „Zatrudnienie  Asystenta  romskiego”:

Obowiązki:

 • reprezentowanie spraw romskich w środowisku lokalnym
 • rozpoznawanie potrzeb romskich i pomoc w ich rozwiązaniu
 • monitorowanie przebiegu edukacji dzieci romskich, frekwencji na zajęciach, angażowanie wolontariuszy w pomocy dzieciom w nauce
 • koordynowanie zadań wynikających z przedłożonych do realizacji projektów, w tym motywowanie i aktywizowanie Romów do aktywnego w nich uczestnictwa.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane były ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Zadanie pt. „Zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich z terenu Miasta Ostrołęki”:
 • Zakup podręczników

Zadanie współfinansowane  ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej