Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Dzienny Dom SENIOR+

Zakres działalności:

Dzienny Dom SENIOR+ jest ośrodkiem wsparcia. Działa na rzecz osób zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, które ukończyły 60 rok życia i są osobami samotnymi, chętnymi do spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny. Decyzje administracyjne o przyjęciu do ośrodka wydawane są po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (ul. gen. Józefa Hallera 12) oraz odbyciu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyjęciu do Dziennego Domu Pobytu Seniora wydawane są na okres 6 miesięcy. Odpłatność za pobyt w placówce jest ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika według dochodów.

Zadania ośrodka opierają się na zapewnieniu:
  • pobytu i wyżywienia w godzinach otwarcia ośrodka,
  • terapii zajęciowej (m. in. atreterapii, biblioterapii, muzykoterapii),
  • form terapii ruchowej,
  • innych zajęć odpowiadających zainteresowaniom grupy, tj. kącik kosmetyczny, seans filmowy,
  • treningów umiejętności samoobsługi jako formy aktywizacji i podnoszenia sprawności,
  • organizowaniu czasu wolnego w bezpieczny sposób,
  • udostępniania codziennej prasy i telewizji, oraz korzystania z punktu bibliotecznego i komputera,
  • możliwości kontaktu z psychologiem, pracownikiem socjalnym, osobą duchowną,

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12, w sekretariacie. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o miejsce w Dziennym Domu Pobytu Seniora, chce mieć zapewnione wyżywienie w ośrodku, musi również złożyć wniosek o posiłki. Niezbędne jest także zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, na wcześniej przygotowanym druku. Zaświadczenie lekarskie należy przekazać pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu środowiskowego. Wnioski i inne dokumenty do wypełnienia będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Dziennym Domu SENIOR+, ul. Wiktora Gomulickiego 1A – budynki przyklasztorne oraz na stronie internetowej MOPR.