Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Klub Integracji Społecznej „PROGRES”

KIS Ostrołęka logo

Kierownik – Katarzyna Tańska

Starszy Pracownik Socjalny – Małgorzata Marzec

Terapeuta – Małgorzata Michalczuk

Instruktor Reintegracji Zawodowej – Piotr Majk

Klub Integracji Społecznej „Progres” działa od września 2010 r. Udziela pomocy osobom  indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności  uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej „PROGRES” wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
  1. Realizacji projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych,
  2. Realizacji programów na rzecz społeczności romskiej,
  3. Współdziałania z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  4. Podejmowania działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników Klubu, ich integracji ze społecznością lokalną oraz prowadzenia pracy socjalnej,
  5. Organizowania prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  6. Poradnictwa psychologicznego,
  7. Prowadzenia warsztatów psychologicznych z zakresu kompetencji społecznych;
  8. Działań związanych z integracją i animacją społeczną,
  9. Realizacji programu „Karta Wielkiej Rodziny”,
  10. Koordynacji programu wolontariatu „Pomóż innym zostając wolontariuszem”.