header image
Aktualności
Program AKTYWNY SAMORZĄD 2013 PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 29 kwiecień 2013
Program AKTYWNY SAMORZĄDMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż podejmuje w 2013 r. kontynuację realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresaci programu i warunki uczestniczenia w programie:

Moduł I:

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Moduł II:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski z kompletem wymaganych załączników należy składać od 2 maja 2013 r. do 30 września 2013 r. w godzinach 9:00-15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12.  W ramach modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) przewidziane są dwa cykle składania wniosków do 31.05.2013 r. oraz do 30.09.2013 r. Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie MOPR w Ostrołęce ul. Hallera 12 w pokoju 6A tel. 29 7644130 wew.129 oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.mopr.ostroleka.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Moduł I

Obszar A zadanie 1 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Wniosek dla dziecka (podopiecznego)

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar A zadanie 2 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar B zadanie 1 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Wniosek dla dziecka (podopiecznego)

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2, C1, C3, C4

Obszar B zadanie 2 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Wniosek dla dziecka (podopiecznego)

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2, C1, C3, C4

Obszar C zadanie 1 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Wniosek dla dziecka (podopiecznego)

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2, C1, C3, C4

Obszar C zadanie 2 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Wniosek dla dziecka (podopiecznego)

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obszar C zadanie 3 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2, C1, C3, C4

Obszar C zadanie 4 – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie lekarskie B1, B2, C1, C3, C4

Obszar D – wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Moduł II - wniosek wraz z załącznikami

  Wniosek dla osoby pełnoletniej

  Oświadczenie o wysokości dochodów

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni


Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.

  Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.


< Poprzedni   Następny >
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania
i możliwości zmiany ustawień Cookies
w przeglądarce.
Czytaj więcej...

     ROZKŁAD JAZDY


Gościmy na stronie
Aktualnie jest 3 gości online
Galeria MOPR