Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Dzienny Dom Pobytu Seniora

Dzienny Dom Pobytu Seniora wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
  1. Organizowania dziennego pobytu seniorom, w tym: zajęć kulturalnych, edukacyjnych i usprawniających ruchowo prowadzonych grupowo bądź w formie indywidualnej pomocy terapeutycznej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dla uczestników Domu,
  2. Opracowywania diagnozy potrzeb i diagnozy możliwości psychofizycznych uczestników,
  3. Ustalania form i metod pracy,
  4. Opracowywania indywidualnych planów wspierania i współpracy z rodziną uczestnika Domu.