Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Radosny Świetlicobus

świetlicobus

Od 2012 roku do 2014 roku w okresie wakacyjnym MOPR w Ostrołęce prowadził działania o charakterze środowiskowym  w  ramach projektu   pn. „Wracam na rynek pracy” w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Dzięki projektowi sfinansowany został koszt zorganizowania i działania  świetlicy objazdowej, funkcjonującej pod nazwą „Radosny Świetlicobus”. Zakupiono  min. stroje animacyjne, materiały edukacyjne oraz  sfinansowano poczęstunek.

Główne zadania świetlicy:
  • umacnianie więzi i ról rodzinnych
  • rozwijanie pozytywnych relacji dorosły – dziecko.
Co się działo w „Radosnym Świetlicobusie”

W trakcie prowadzonych zajęć pedagog ulicy i animator lokalny podkreślali ważną rolę  wspólnej zabawy rodziców i osób dorosłych  z dziećmi. Pedagog ulicy i animator lokalny zatrudnieni w świetlicy przygotowali ciekawe programy. Wakacyjne tygodnie przebiegały pod hasłami min.:  „Poznajmy się”, „Świat bajek”, „Poznajemy kulturę wschodu, „Dzień Pirata poznajemy morza i oceany”, „Afryka i jej kultura”, „Cyrk wita nas”, „Świat bajek”,” Zwierzęta świata”, „Średniowiecze”, „Indianie i kowboje, poznajemy Ameryke Pólnocną”, „Karnawał – rytmy Brazylii”, „Koniec lata na wesoło”. Przygotowana ciekawa  i zróżnicowana oferta zajęć wzbudzała duże zainteresowanie dzieci i ich rodziców.

Gdzie był „Radosny Świetlicobus”

„Radosny Świetlicobus” odwiedzał ostrołęckie osiedla oraz brał udział w wielu plenerowych imprezach organizowanych na terenie Ostrołęki. W każdym tygodniu odwiedzał dzieci przebywające na Oddziale Dziecięcym  i innych Oddziałach Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr J. Psarskiego, Aleja Jana Pawła II 120A

Wolontariusze świetlicy

Warto podkreślić, że efektywność oddziaływań środowiskowych prowadzonych przez pedagoga ulicy i animatora lokalnego wzbogacali swoja pracą wolontariusze,  których pomoc okazała się bezcenna.

Podsumowanie

Na zakończenie działalności na Hali widowiskowo-sportowej  im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce odbyła się impreza integracyjna pod hasłem „Wspólnie z rodziną”