Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

„RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie” – pierwsze efekty prac remontowo-budowlanych

Widać już pierwsze efekty prac remontowo-budowlanych prowadzonych w ramach projektu „RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie”. Prace wykonywane są w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 15 w Ostrołęce, który w przyszłości będzie wykorzystany na potrzeby osób bezdomnych. Uczestnicy projektu m.in.: dokonali konserwacji i naprawy dachu oraz przygotowali powierzchnie ścian pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności. W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych uczestnicy projektu zdobywają kompetencje i doświadczenie zawodowe zwiększające ich szanse na zatrudnienie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uzyskał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację projektu pn.  „RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie” w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego – edycja 2017 r. realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.


Opublikowano: 19 lipca 2017