Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Informacja dotyczącą terminu wypłaty świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych

Informacja dotyczącą terminu wypłaty świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych.

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż wszystkie należne  świadczenia na wnioski złożone na nowy okres  zasiłkowy  2018/2019 w ustawowych  terminach, zostały wypłacone do końca listopada 2018r.

Przede wszystkim jednak należy podkreślić, iż żaden przepis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czy ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie określa terminu wypłaty świadczenia na dzień „do 26 każdego miesiąca”.

W każdej decyzji ustalającej uprawnienia do ww. świadczeń został określony dokładny okres przyznania świadczenia oraz zapis dotyczący terminu wypłaty tj.:

Ponadto informujemy, iż MOPR w Ostrołęce ustala uprawnienia i realizuje wypłaty świadczeń zgodnie z terminami określonymi w ustawach w następujący sposób :

  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Jest to kolejny okres zasiłkowy, w którym osoby zainteresowane mogą składać stosowne wnioski i ubiegać się o świadczenie wychowawcze. Jednocześnie nadmieniamy, iż zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje:
  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny) następuje:

 Powyższe terminy składania wniosków nie są nowością dla osób korzystających ze świadczeń i obowiązują niezmiennie od wielu lat.

 Ponadto informacja o terminach składania wniosków, jest zawarta w każdej decyzji przyznającej prawo do świadczenia. Niestety, świadczeniobiorcy nie zapoznają się z treścią otrzymanej decyzji, stąd też błędne przeświadczenie o terminach wypłat świadczeń.

Nadmieniamy również, iż nie wszyscy świadczeniobiorcy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w określonych ustawowo terminach. Wiele wniosków zawierało błędy formalne, które wydłużają ich weryfikację.

Jednocześnie MOPR informuje, iż wszystkie świadczenia rodzinne (w tym świadczenia pielęgnacyjne), wychowawcze (500+) są wypłacane na bieżąco zgodnie z przyjętymi terminami. W samym  listopadzie 2018r. wypłacono świadczenia łącznie na kwotę 3 624 499,68 zł, w tym:

  1. Świadczenia wychowawcze dla 3234 rodzin na kwotę 2 451 967,05 zł,
  2. Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego dla 2744 rodzin na kwotę 1 172 532,63 zł

W okresie od października 2018 r. do listopada 2018 r. wydano 1053 decyzje administracyjne, przyznające zasiłek pielęgnacyjny w kwocie  184,42 zł miesięcznie, obowiązującej od dnia 1 listopada 2018r. Wszyscy świadczeniobiorcy do 30 listopada otrzymali należne świadczenia.


Opublikowano: 5 grudnia 2018